"اوزاوا" سیاستمدار قدرتمند ژاپنی تبرئه شد

ایشیرو اوزاوا یک سیاستمدار بانفوذ ژاپنی که به نقش داشتن در یک رسوایی مالی متهم بود تبرئه شد.

آقای اوزاوا که به خاطر نفوذ و قدرت پشت پرده ای که در ژاپن دارد به "سایه فرمانده" شهرت پیدا کرده متهم شده بود که قوانین جمع آوری کمک مالی برای فعالیت های سیاسی را نقض کرده است.

آقای اوازوا گفته است این کار یک اشتباه تکنیکی و ناشی از ناآگاهی او بوده است.

آقای اوزاوا بزرگترین بخش حزب دموکراتیک ژاپن را که در راس قدرت است رهبری می کند و یکی از قدرتمندترین سیاستمداران ژاپن محسوب می شود.

این حکم توسط دادگاه توکیو صادر شده است.

خبرنگاران می گویند این رای می تواند بر سرنوشت دولت یوشیوهو نودا نخست وزیر این کشور تاثیر بگذارد.