نخست وزیر حسنی مبارک اجازه شرکت در انتخابات را یافت

کمیسیون انتخابات مصر، مسئول رسیدگی به وضعیت نامزدهای انتخاباتی، فهرست نهایی اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را که ماه آینده میلادی برگزار می شود منتشر کرده است.

از جمله سیزده نامزد مجاز به شرکت در این انتخابات، احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهوری مستعفی مصر است که پیشتر از حضور در رقابت ها محروم اما خواستار تجدید نظر در این تصمیم شده بود.

نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که عبدالمنعم ابوالفتوح، از اسلامگرایان میانه رو، و عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب، دو نامزد پیشتاز این انتخابات هستند و حمایت از ابوالفتوح اندکی از حمایت از عمرو موسی بیشتر است.