تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس ایران آغاز شد

روز پنجشنبه، ۷ اردیبهشت (۲۶ آوریل)، تبلیغات مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس در جمهوری اسلامی از ساعت ۸ به وقت محلی آغاز شد و ۱۳۰ نامزد انتخاباتی برای دستیابی به ۶۵ کرسی مربوط به ۳۳ حوزه انتخابیه به مدت یک هفته به رقابت خواهند پرداخت.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، نمایندگی مجلس مستلزم کسب حداکثر مطلق آرا در حوزه های انتخابیه است و در حوزه هایی که هیچیک از نامزدها در مرحله اول به این حد نصاب دست نیافته باشد، مرحله دوم رای گیری بین دو نامزد دارای بیشترین آرا برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، سی و سه حوزه ای که انتخابات مرحله دوم در آنها برگزار می شود در هجده استان کشور واقع شده اند و از میان شصت و پنج کرسی باقی مانده، بیست و پنج کرسی متعلق به حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر است که در مجموع، یک حوزه انتخابیه محسوب می شود.