اعتصاب مسلمانان سریلانکا در اعتراض به جابجایی مسجد

مسلمانان در شرق سریلانکا در اعتراض به دستور نخست وزیر برای منتقل کردن یک مسجد از محوطه مقدس بوداییان دست به اعتصاب سراسری زده اند و فعالیت ادارات دولتی، خدمات حمل و نقل و بازارهای محلی در چند شهر این منطقه را متوقف کرده اند.

دستور نخست وزیر در پی بروز تنش بین مسلمانان و بوداییان بر سر فعالیت مذهبی مسلمانان در یک مسجد واقع در شهر دامبولا در مرکز سریلانکا صادر شده و مسلمانان را به خشم آورده است.

اکثر مردم سریلانکا بودایی هستند و مسلمانان یکی از اقلیت های دینی این کشور محسوب می شوند اما اخیرا برخی از رهبران بودایی مسلمانان را متهم کرده اند که می کوشند فعالیت های خود را در مناطق عمدتا بودایی نشین گسترش دهند.