فعال حقوق بشر چینی از بازداشت خانگی گریخت

فعالان حقوق بشر در چین می گویند که چن گوانگچنگ، حقوقدان سرشناس منتقد حکومت کمونیستی این کشور که از زمان خاتمه دوره محکومیت زندان در دو سال پیش تا کنون در خانه خود در شهر شاندونگ زیر نظر قرار داشته، توانسته است از بازداشت خانگی بگریزد.

یکی از دوستان آقای چن که در آمریکا سکونت دارد گفته است که همسر و مادر آقای چن همچنان در خانه مسکونی خود هستند اما از محل آقای چن خبری ندارد.

چن گوانگچنگ، که نابیناست، به دلیل مخالفت با سیاست دولت چین در سال ۲۰۰۵ بازداشت و پس از یک محاکمه کوتاه در سال ۲۰۰۶، به چهار سال زندان محکوم شد اما با وجود انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر و دولت های غربی، پس از خاتمه دوره محکومیت نیز آزادی عمل نداشته است.