برنامه ایران برای افزایش تعداد کنسولگری در خارج

حسن قشقاوی، معاون کنسولی و مجلس وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که این وزارتخانه آمادگی دارد در افغانستان، چین، سوئد و کانادا کنسولگری های جدید تاسیس کند و هیاتی نیز برای بررسی برنامه مشابه، به زودی به عراق و ترکمنستان خواهد رفت.

معاون وزیر خارجه گفته است که این وزارت خانه مایل است در کشورهایی که محل سکونت شمار بیشتری از ایرانیان است تسهیلات کنسولی گسترده تری فراهم آورد "اما شرایط ایجاد آن معمولا با توافق دولت مربوطه صورت می گیرد."

در ماه های اخیر، نشانه چندانی از گسترش و بهبود روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی دیده نشده و به خصوص، برنامه های هسته ای و وضعیت حقوق بشر در ایران مورد انتقاد بسیاری از کشورهای غربی قرار داشته و باعث سردی روابط دوجانبه شده است.