وزیر فلسطینی در اعتراض به 'سانسور اینترنتی' استعفا داد

در پی پرسش هایی در مورد برخی اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطینی در محدود کردن فعالیت وبسایت های منتقد دولت، مشهور ابودقه، وزیر ارتباطات این تشکیلات در اعتراض به آنچه که حرکت به سوی سانسور خوانده از سمت خود استعفا کرده است.

آقای ابودقه گفته است که هر نوع اقدامی در راستای محدود کردن دسترسی به سایت های مخالف باعث لطمه خوردن به وجهه تشکیلات خودگردان در جهان امروز می شود.

اخیرا چهار روزنامه نگار و یک فعال مبارزه با فساد که در فیس بوک خود از محمود عباس، رئیس، و سایر مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی انتقاد کرده بودند توسط ماموران امنیتی فلسطینی بازداشت شدند.

وزارت خارجه آمریکا بازداشت این افراد را باعث نگرانی خوانده است.