تکذیب خبر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم به ایران

وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران خبر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم را تکذیب کرد.

مهدی غضنفری گفت واردات این خودروها آزاد نشده و خبر اعلام شده برداشت نادرست از یکی از مصوبه های دولت بوده است.

شماری از سایت های خبری ایران یک هفته پیش از قول رییس مجمع عالی واردات گفته بودند که واردات خودروهای دست دوم به ایران آزاد شده است. رسانه ها از قول عباس معمار نژاد، رییس مجمع عالی واردات نوشته بودند، دولت مصوب کرده خودروهای دست دوم که تا ۳ سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد، می‌توانند وارد کشور شوند.