راهپیمایی بومیان بولیوی در اعتراض به جاده سازی

صدها سرخپوست بومی در بولیوی در اعتراض به طرح دولت برای جاده سازی در پارک ملی تیپنیس اقدام به راهپیمایی کرده اند.

این دومین راهپیمایی طولانی بومیان در اعتراض به طرحی است که به گفته آنها زیستگاهشان را در جنگل های آمازون به خطر می اندازد.

حدود 300 بومی پس از مراسم مذهبی راهپیمایی خود را از شهر ترینیداد در آمازون به سوی لاپاز، پایتخت بولیوی آغاز کرده اند.

سال گذشته اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در پاسخ به نخستین راهپیمایی بومیان، ساخت این جاده را متوقف کرد.

حال آقای مورالس که تحت فشار طرفداران احداث جاده قرار گرفته، می گوید به بومیان برای تصمیم گیری در این رابطه حق رای داده است.

راهپیمایی سال گذشته حدود 2 ماه طول کشید.