ایران و آژانس در وین گفت و گو می کنند

علی اصغر سلطانیه، سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از گفت و گوی نمایندگان کشورش با این سازمان در نیمه ماه مه، اواخر اردیبهشت در شهر وین خبر داده است.

آقای سلطانیه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت این دور از گفت و گوها ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، ۱۳ و ۱۴ مه در دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین برگزار شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین مستقر است.

به گفته آقای سلطانیه این گفت و گوها، ادامه مذاکرات ایران و آژانس درباره چهارچوب و مدالیته پاسخگویی به پرسش ها است.