انتقاد از صف‌های طولانی در فرودگاه هیتروی لندن

تشکیل صف طولانی مسافران در فرودگاه هیترو لندن که یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های دنیا به شمار می‌رود، با انتقادهای فراوانی رو به رو شده است.

کیت واز، رئیس کمیته مسایل داخلی پارلمان بریتانیا گفت تاخیرهای بیش از دو ساعت اخیر، به اعتبار بریتانیا لطمه وارد می‌کند.

او گفت دولت بریتانیا یا باید تعداد کارمندان در فرودگاه را افزایش دهد و یا کنترل‌ها بر برخی مسافران را کاهش دهد.

خبرنگار بی بی سی که در این تاخیرها گیر افتاده بود، گفت این مساله، نشانه خوبی برای المپیک تابستانی که تعداد زیادی مسافر وارد کشور خواهند شد، نیست.