کمپین بین‌المللی حقوق بشر: ۷۴ کولبر در ایران کشته شده‌اند

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه‌ای گفته است که در سال گذشته شمسی ۷۴ کولبر در مرزهای غربی ایران کشته شده‌اند. کولبرها کسانی هستند که کالای قاچاق، معمولا سیگار، پارچه، چای و محصولات الکترونیک را روی پشتشان یا حیوانات حمل می کنند.

به گفته این سازمان، مرزبانان ۷۰ کولبر را با شلیک گلوله کشته‌اند و چهار نفر هم در انفجار مین، سقوط بهمن، و سرما جانشان را از دست داده‌اند.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از حکومت ایران خواسته تا مقررات امنیت مرزها را بررسی کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین خواهان آن شده که حکومت ایران، سیاست "روشنی" برای توقف "قتل‌های غیر قانونی و غیر ضروری" اتخاذ کند.

این کمپین می‌گوید دهها کولبر مجروح و خانواده های افراد کشته شده، به قوه قضائیه شکایت کرده اند اما یا جلسات دادگاه آنها به طور نامحدود به تعویق افتاده و یا پاسخی به این شکایات داده نشده است.

هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر برای ایران گفته است تعداد بالای کولبران کشته شده، نشاندهنده ضرورت و فوریت تغییرات سریع در سیاست های ایران است و جامعه جهانی باید به این موضوع توجه کند.