سودان چهار خارجی را در منطقه نفتی هجلیج بازداشت کرد

سودان می‌گوید چهار خارجی را به دلیل ورود غیرقانونی به منطقه نفتی هجلیج بازداشت کرده است.

این منطقه اخیرا شاهد درگیری‌های نظامی سودان و سودان جنوبی بود.

این چهار نفر که تبعه سودان جنوبی، آفریقای جنوبی، بریتانیا و نروژ هستند به خارطوم، پایتخت سودان منتقل شده‌اند.

نمایندگی سازمان ملل در سودان جنوبی می‌گوید یکی از افراد بازداشت شده، کارمند این دفتر است.