دو رهبر غیرنظامی گینه بیسائو آزاد شدند

نظامیانی که نزدیک به یک ماه پیش قدرت را در گینه بیسائو در دست گرفتند، دو رهبر غیرنظامی این کشور را آزاد کرده‌اند.

فشار اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای غرب آفریقا دلیل این تصمیم اعلام شده است.

این دو نفر که رئیس‌جمهور موقت و نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری گینه بیسائو هستند، به ساحل عاج فرستاده شده‌اند.

نظامیان در گینه بیسائو به دنبال رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و وعده نامزد پیشتاز این انتخابات برای کم کردن از قدرت نظامیان در این کشور، کنترل امور را در دست گرفتند.

یک سخنگوی نظامیان حاکم بر گینه بیسائو گفته است که آنها برنامه زمانی مورد درخواست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را برای واگذاری قدرت پذیرفته‌اند.

براساس این برنامه زمانی، در مدت ۱۲ ماه در گینه بیسائو غیرنظامیان بر سر کار می‌آیند.