عملیات گسترده نیروهای پلیس در خیابان‌های کوآلالامپور

با فرارسیدن موعد مخالفان دولت مالزی برای برگزاری تجمعی سیاسی در کوآلالامپور، پایتخت مالزی، نیروهای پلیس دست به عملیاتی گسترده زده‌اند.

برگزارکنندگان این تجمع خواهان اعمال اصلاحات سیاسی در مالزی هستند، ولی یک دادگاه برگزاری آن را ممنوع کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مسلح پلیس برای جلوگیری از تجمع تظاهرکنندگان در میدان مرداکا، از میدان‌های مرکزی کوآلالامپور، خیابان‌ها را مسدود کرده و سیم خاردار کشیده‌اند.

تجمع مشابه دیگری در ماه ژوئیه سال گذشته به خشونت کشیده شد و پلیس مالزی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.