مخالفت رهبر کودتای مالی با حضور نظامیان غرب آفریقا

رهبر نظامیانی که ماه گذشته در مالی دست به کودتا زدند، با تصمیم کشورهای غرب آفریقا برای اعزام نظامیان این گروه به مالی به منظور نظارت بر روند انتقال قدرت به غیرنظامیان، مخالفت کرده است.

کشورهای عضو گروه همکاری‌های اقتصادی کشورهای غرب آفریقا هفته گذشته اعلام کردند که در طول دوره انتقال قدرت، دست‌کم سه هزار سرباز به مالی می‌فرستند.

نظامیانی که در مالی کودتا کرده‌اند، رسما قدرت را به نهادی که برای انتقال قدرت تشکیل شده است، تحویل داده‌اند. هرچند نشست نمایندگان کشورهای غرب آفریقا در پایتخت مالی، با ورود ناگهانی نظامیان مسلحی که شعارهای تند می‌دادند، مختل شده است.