طالبان از کشته شدن امدادگر بریتانیایی در پاکستان خبر داد

در پاکستان صلیب سرخ جهانی از کشته شدن یک پزشک بریتانیایی توسط افرادی که او را در استان بلوچستان ربوده بودند، خبر داده است.

این پزشک بریتانیایی که یمنی الاصل است، در ژانویه سال جاری در شهر کویته واقع در جنوب غرب پاکستان ربوده شد.

جسد او اوایل امروز یکشنبه ۲۹ آوریل پیدا شد.

طالبان می گوید پس از آن که سازمان وابسته به او نتوانست خواسته های آنها را برآورده کند، این پزشک بریتانیایی را کشته است.

کشته شدن این امدادگر، تازه ترین مورد از این نوع قتل ها در استان بلوچستان پاکستان بشمار می رود، که محل استقرار پیکارجویان جدایی طلب و اسلام گرایان افراطی است.