چهار نفر امروز در شاهرود اعدام شدند

براساس گزارش‌ها از ایران، چهار نفر که به اتهام قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند، صبح روز دوشنبه، یازدهم اردیبهشت، در زندان شاهرود اعدام شده‌اند.

خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود گزارش داده است که این چهار نفر به جرم حمل و نگهداری مقادیر زیادی از مواد مخدر، توسط دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود به اعدام محکوم شده بودند.

براساس این گزارش، با تایید دادستانی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه ایران، حکم این چهار نفر صبح روز دوشنبه اجرا شده است.

گفته شده است که تقاضای عفو افراد اعدام‌شده، در دو مرحله رد شده بود.