کشف جسد وزیر نفت سابق لیبی در رود دانوب

یکی از سخنگویان پلیس اتریش از کشف جنازه شکری غانم، وزیر نفت سابق لیبی در رود دانوب خبر داد. علت غرق شدن آقای غانم هنوز مشخص نیست.

بر اساس نتایج کالبدشکافی‌های اولیه علت مرگ آقای غانم خفگی در آب بوده است.

اثری از اعمال خشونت بر بدن آقای غانم مشاهده نشده است و نشانه‌ای از این که این واقعه خودکشی باشد نیز در دست نیست.

آقای غانم ۶۹ ساله، حین ناآرامی‌های لیبی علیه سرهنگ قذافی از این کشور گریخته بود.

تحقیقات پلیس اتریش در این زمینه ادامه دارند.