پیشرفت در کشف عامل ژنتیک ابتلا به سرطان پستان

گروهی از پژوهشگران امپریال کالج دانشگاه لندن گفته اند که به پیشرفت هایی در زمینه شناسایی عامل موروثی بروز سرطان پستان از طریق آزمایش خون دست یافته و به این هدف "یک گام نزدیکتر" شده اند.

این گروه از پژوهشگران بریتانیایی توانسته اند ارتباط نزدیکی را بین ابتلای به این بیماری و نوعی تغییر مولکولی در گلبول ها (گویچه های) سفید خون کشف کنند به نحوی که زنانی که میزان این تغییر در آنها بیشتر است احتمال دارد دو برابر زنان دیگر به سرطان پستان مبتلا شوند.

به گفته آنان، شناسایی زنانی که با خطر ابتلا به این بیماری مواجه هستند می تواند به آنها کمک کند تا با تغییر در شیوه زندگی خود، به جلوگیری از ابتلای به سرطان سینه کمک کنند.

این گروه از پژوهشگران انتظار دارند روش آزمایش جدید پنج تا ده سال دیگر تکمیل شود.