'ایران آماده اعزام نیروهای حافظ صلح است'

سرتیپ احمدرضا پوردستان، فمانده نیروی زمینی ارتش ایران، گفته است که یک نیروی حافظ صلح با تجهیزات و آموزش و تخصص های لازم تشکیل شده و آماده است تا در عملیات صلحبانی سازمان ملل متحد شرکت کند و در حال حاضر، شماری از افسران این نیرو به عنوان کارآموز با نیروهای حافظ صلح در برخی کشورها همکاری می کنند.

سرتیپ پوردستان افزوده است که تا کنون جمهوری اسلامی نیرویی برای حفاظت از صلح در اختیار سازمان ملل فرار نداده اما در صورت درخواست سازمان ملل، در چنین ماموریت هایی شرکت خواهد کرد.

براساس منشور سازمان ملل، کشورهای عضو موظف هستند در صورت لزوم، برای اجرای عملیات حفاظت از صلح امکانات لازم را در اختیار این سازمان قرار دهند اما در سال های اخیر، معمولا بخش عمده بودجه اینگونه ماموریت ها توسط کشورهای پیشرفته و نفرات مورد نیاز عمدتا توسط شماری از کشورهای در حال توسعه تامین شده است.