محدودیت فروش زغال برای کاهش خودکشی در تایوان

مقامات شهر شین بی، یا تایپه نو، که پرجمعیت ترین شهر تایوان است به بیش از دو هزار فروشگاه این شهر دستور داده اند تا بسته های زغال چوب را از قفسه های در دسترس مشتریان بردارند و قبل از فروش آن، خریدار را از نظر "افسردگی روحی" مورد ارزیابی قرار دهند.

هدف از این تصمیم کاهش شمار کسانی است که با استفاده از زغال، دست به خودکشی می زنند.

تایوان دارای بالاترین نرخ خودکشی در میان کشورهای آسیایی است و یکی از شیوه های رایج خودکشی در این کشور، نشستن در اتاقی دربسته در کنار منقل زغال است.