لوازم آرایش 'بیشترین هزینه دختران مددجوی کمیته امداد امام'

روزنامه شرق به نقل از پژوهش انجام شده توسط "کمیته امداد امام خمینی" نوشته است که زنان جوان تحت پوشش این نهاد به طور متوسط نفری ۴۲ هزار و ۸۹۰ تومان مستمری ماهیانه دریافت می کنند که بخش عمده آن را به مصرف خرید لوازم آرایش می رسانند.

این روزنامه به نقل از رئیس کمیته امداد می نویسد که "فقر اقتصادی مانع از شکل گیری اخلاق سالم و فرهنگ مناسب" در این دختران شده اما می افزاید که براساس تحقیقات موسسات بازاریابی، به طور کلی، زنان ایرانی بین سنین ۱۵ تا ۴۵ سال هر کدام در سال به طور متوسط ۱۵۰ دلار را به خرید لوازم آرایش اختصاص می دهد.

این روزنامه به نقل از یک جامعه شناس ایرانی می نویسد که برخی از جوانان پیروی از مد را به قیمت تحمل گرسنگی و سوء تغذیه، در اولویت قرار می دهند.