دادگاه رسیدگی به شکایت زنان نینجاکار ایرانی از رویترز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آقاجری، مدیرکل رسانه های خارجی وزارت ارشاد اسلامی، گفته است که چند روز پیش، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت زنان نینجاکار ایرانی از خبرگزاری رویترز با حضور نماینده این خبرگزاری در تهران برگزار شد و جلسه بعدی در آینده برگزار خواهد شد.

ماه گذشته و در پی انتشار گزارش دفتر رویترز در ایران در مورد زنان نینجاکار ایرانی که عنوان آن توهین آمیز تلقی شده بود، مجوز کارکنان این خبرگزاری به حالت تعلیق در آمد و این گروه از ورزشکاران گفتند که از رویترز شکایت کرده اند.

رویترز بعدا از انتخاب این عنوان عذرخواهی کرد و گزارش خود را با عنوان دیگری انتشار داد.

به گزارش مهر، آقای آقاجری در مورد گزارشی حاکی از درخواست شبکه تلویزیونی العربیه برای راه اندازی مجدد دفتر العربیه در تهران، که چند سال پیش تعطیل شد، گفت که چنین درخواستی دریافت نشده است.