تظاهرات جنبش اشغال وال استریت در آمریکا

هواداران جنبش اشغال وال استریت به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در چند شهر بزرگ آمریکا راهپیمایی کرده اند.

هزاران نفر از هواداران این جنبش روز سه شنبه در یکی از میدان های شهر نیویورک گردهم آمدند.

چند ساعت قبل از این گردهمایی، تعدادی از هواداران جنبش اشغال وال استریت به وسیله پلیس بازداشت شدند.

در اوکلند کالیفرنیا نیز پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از نارنجک صوتی و گاز اشک آور استفاده کرد.

هواداران جنبش اشغال وال استریت که سال گذشته در اعتراض به طمع ورزی شرکت های بزرگ و بانک ها شکل گرفت، در شهرهای واشنگتن، لس آنجلس، آتلانتا و شیکاگو نیز راهپیمایی کردند.

تظاهرات سه شنبه مهم ترین اقدام این جنبش از زمستان گذشته بود.