زندانی رها شده برای زنده ماندن ادرار خود را نوشید

یک مرد که در کالیفرنیای آمریکا به مدت ۵ روز بدون آب و غذا در یک سلول انفرادی رها شده بود، توانسته است با نوشیدن ادرار خود زنده بماند.

دانیال چونگ که در ۲۱ آوریل در حمله ماموران مبارزه با مواد مخدر در شهر سن دیه گو به یک خانه دستگیر شد، پس از بازداشت به داخل یک سلول انداخته شد و به علت نامعلومی به حال خود رها شد.

به گزارش پلیس، ماموران در این حمله به ۱۸ هزار قرص اکستازی و مقادیری ماریجوانا و قارچ های توهم زا دست پیدا کردند.

به گفته آقای چونگ، یک مامور پلیس پس از بازجویی به او گفته که می تواند به خانه اش برگردد ولی به طور تصادفی در یک سلول رها شد.

او گفت در این مدت ۷ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است و از روز سوم دچار توهم شده است.

سخنگوی پلیس سن دیه گو از آقای چونگ عذرخواهی کرده و گفته است از این حادثه به شدت نگران شده است.