سایت کلمه فهرست دولتی 'کتب ضاله' در ایران را منتشر کرد

وبسایت کلمه، از رسانه های منتقد دولت ایران، فهرستی از بیش از دویست و پنجاه کتاب را انتشار داده و نوشته است که این فهرست ضمیمه ابلاغیه دولت با عنوان "کتب ضاله ۱۳۹۰" بوده که ظاهرا انتشار و پخش این کتاب ها را ممنوع کرده است.

انتشار کتاب در جمهوری اسلامی هرگز بدون نظارت و تایید نهادهای حکومتی امکان نداشته است و "کتب ضاله" مندرج در این فهرست هم قبلا پس از کسب مجوز از نهادهای دولتی، منتشر شده بودند.

در فهرستی که وبسایت کلمه منتشر کرده است، علاوه بر بعضی آثار ادبی از جمله چند کتاب صادق هدایت، اسامی نویسندگانی مانند ماشاء الله آجودانی، هاشم آغاجری، ابوالحسن بنی صدر، مسعود بهنود، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی، مجتهد شبستری، عباس میلانی و ابراهیم نبوی و برخی دیگر از منتقدان حکومت همراه با کتاب های عرفانی نویسندگان خارجی مانند اشو، پائولو کوئیلو و کریشنا مورتی دیده می شود.