انتقاد آیت‌الله دستغیب از نحوه برخورد با خانواده زندانیان سیاسی

آیت‌الله علی محمد دستغیب در دیدار با تعدادی از خویشاوندان زندانیان سیاسی در ایران از نحوه برخورد حکومت با این زندانیان و خانواده‌هایشان انتقاد کرد.

او محروم شدن زندانی و خانواده‌اش از "تمام حقوق" را خلاف "قرآن و سنت" دانست و گفت "چه وضعیتی است که در مملکت ایجاد شده و به صرف این که شخصی انتقاد بکند و حرف حقی بزند با خود و خانواده‌اش به بدترین شکلی برخورد می‌شود؟"

او با رد کردن توجیه "محارب" بودن زندانیان سیاسی برای سخت‌گیری به آنها، گفت محارب "شخصی است که عمدا عده‌ای را تحت فرمان خود بگیرد و با اسلحه بخواهد مقابل مردم بایستد".

این مرجع تقلید شیعه که ساکن شیراز است، برگزاری راهپیمایی و انتقاد از رییس حکومت را مصداق محارب بودن ندانست.

پیشتر چهره‌هایی نظیر احمد خاتمی و موسی قربانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان، را "مصداق بارز محارب" دانسته بودند.

آقای دستغیب از سایر روحانیون دعوت کرده است که خواستار آزادی زندانیان سیاسی شوند.