انتقاد مقام های فالکلند از دولت آرژانتين برای پخش يک تبليغ

مقام های جزاير فالکلند (مالويناس) از دولت آرژانتين برای پخش تبليغی سياسی بدون داشتن مجوز انتقاد کردند.

اين تبليغ ورزشکار آرژانتينی را در جزاير فالکلند نشان می دهد که برای المپيک لندن در ماه ژوئيه سال جاری ميلادی آماده می شود.

تبليغ با شعار "برای رقابت در خاک بريتانيا، ما در خاک آرژانتين آماده می شويم" به اتمام می رسد.

ايان هنسن، قانون گذار فالکلندی می گويد خيلی ناراحت کننده است که آرژانتين برای حمايت از اهداف منطقه ای خود سعی دارد بازيهای المپيک را سياسی کند.