کمبود نور آفتاب 'عامل نزدیک‌بینی در کودکان آسیایی است'

تحقیقات نشان می دهد که کمبود دسترسی کودکان شهری شرق آسیا به نور آفتاب باعث افزایش موارد نزدیک‌بینی در میان آنان شده به نحوی که ۹۰ درصد دانش آموزان این مناطق در پایان دوره دبستان دچار این عارضه هستند در حالی که این رقم برای کشورهای آفریقایی به بیش از دو تا سه درصد نمی رسد.

پژوهشگران دانشگاه ملی استرالیا، که این تحقیقات را انجام داده اند، گفته اند که بیشتر اوقات کودکان در شهرهای شرق آسیا در داخل خانه به مطالعه دروس، استفاده از کامپیوتر یا تماشای تلویزیون اختصاص دارد در حالی که لازم است در روز دست کم سه ساعت در معرض نور آفتاب قرار گیرند.

نور آفتاب باعث تولید یک ماده شیمیایی به نام دوپامین می شود که از بروز نزدیک بینی در کودکان جلوگیری می کند.