تظاهرات بعد از نماز جمعه سوریه باز هم 'تلفاتی داد'

در پی برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه، تظاهرات گسترده ای علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، برگزار شد و به گفته مخالفان حکومت، دست کم ده نفر در اثر حمله نیروهای دولتی به تظاهرکنندگان کشته شدند هر چند امکان تایید مستقل این خبر نبوده است.

در تظاهرات جمعه این هفته، شهر حلب هم که مقامات دولتی تا کنون آن را یکی از نقاط آرام سوریه می دانستند، شاهد راهپیمایی گسترده ضد دولتی بود و تظاهرکنندگان حمله نیروهای دولتی به خوابگاه دانشگاه این شهر و قتل چهار دانشجو را به شدت محکوم کردند.

همزمان، سخنگوی کوفی عنان، نماینده سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت در سوریه، گفته است که طرح آقای عنان "به کندی در حال پیشرفت است" و افزود که لازم است دولت و ارتش به عنوان طرف قوی تر در این درگیری پیش از طرف دیگر به تعهدات خود در چارچوب طرح آتش بس عمل کنند.