تبلیغ هرگونه محصول خارجی در ایران ممنوع می شود

منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی ایران، با اشاره به مصوبه ای که به وزارت ارشاد ابلاغ شده، گفت: "از این پس هیچ محصول غیرایرانی که مشابه ایرانی دارد، مجاز به تبلیغ شهری نیست."

همچنین بر اساس این مصوبه، کالاهای ایرانی که نام خارجی دارند، نمی توانند در فضاهای شهری تبلیغات داشته باشند.

آقای واعظی در نشست خبری امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت گفت که شورای فرهنگ عمومی مصوبه "تبلیغات محیطی کالا" را در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به وزارت ارشاد ابلاغ کرده است.

او درباره تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه ایرانی ندارند، گفت که عرضه کنندگان این محصولات، "می توانند با نام ایرانی تبلیغ کنند، مشروط بر اینکه این تبلیغات در محل های پرتردد قرار نگیرند و حداکثر ۲۰ درصد از ظرفیت فضاهای تبلیغاتی به این محصولات اختصاص یابد."

او محل های پرتردد را "بزرگراه ها، میادین شلوغ، ورزشگاه ها و فرودگاه ها" عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در این جلسه یکی از خبرنگاران به بازی تیم های خارجی در ورزشگاه های ایران اشاره کرد و گفت که اجرای این مصوبه ممکن است برای ورزشگاه ها مشکلات مالی ایجاد کند. آقای واعظی در این زمینه گفت: "برای ما بحث فرهنگی مهم است و مطابق با این مصوبه، هیچ شرکت خارجی نمی تواند در محیط ورزشگاه ها تبلیغ کند."

به گفته او، آشفتگی در بخش تبلیغات شهری، "مردم را آزرده خاطر می کند و با موازین فرهنگی و خودباورانه در تناقض است."