یونانی ها برای انتخابات پارلمانی آماده می شوند

در حالی که یونان آماده برگزاری انتخابات می شود انتظار می رود نامزدهای احزاب اصلی به رقبای ضد ریاضت های اقتصادی ببازند.

احزاب راست میانه "دموکراسی نو" و چپ میانه " پاسوک" از نوامبر گذشته ائتلاف خود را آغاز کردند.

انتظار می رود هر دو این احزاب به دلیل مخالفت گسترده مردم با تدابیر ریاضت اقتصادی تحمیل شده از سوی دولت حمایت عده زیادی را از دست بدهند.

حوزه های رای گیری ساعت هفت صبح به وقت محلی باز خواهند شد.

بعید است یک حزب مستقلا بتواند در این انتخابات اکثریت را به دست آورد و هر گونه بی ثباتی سیاسی ممکن است باعث زیرسئوال رفتن جایگاه این کشور در منطقه یورو شود.