انتخابات پارلمانی یونان، رقابت موافقان و مخالفان ریاضت اقتصادی

مردم یونان امروز یکشنبه، ششم ماه مه، در انتخاباتی حساس نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که برای نزدیک به دو سال تمهیداتی ریاضتی در بخش اقتصاد یونان در پیش گرفته شده است.

اجرای این اقدامات ریاضتی به منظور دریافت کمک مالی از نهادهای بین‌المللی به تصویب نهادهای تصمیم‌گیر یونان رسیده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی در آتن می‌گوید که به نظر می‌رسد دو حزب اصلی رقیب در انتخابات، به دلیل حمایتی که پیش از این، از کاهش هزینه‌ها کرده‌اند، با اقبال اندکی روبه‌رو شده‌اند و احتمال دارد که احزاب کوچکتر مخالف با اقدامات ریاضتی بتوانند در انتخابات امروز به موفقیت برسند.

گفته می‌شود که انتخابات امروز در یونان و فرانسه می‌تواند تاثیری قابل توجه در آینده کشورهای حوزه یورو داشته باشد.