'بازداشت چند قاچاقچی مرتبط با ترورهای هسته‌ای' در ایران

وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عده‌ای که "دانه‌درشت‌های قاچاق مواد مخدر" خوانده شده‌اند خبر داده و گفته است که تعدادی از آنها با پرونده ترور "دانشمندان هسته‌ای" ایران هم در ارتباط بوده‌اند.

آقای مصلحی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت که با همکاری نیروی انتظامی ایران در سال گذشته "دانه‌درشت‌های مواد مخدر" شناسایی شدند و تعداد قابل توجهی آنها هم امسال شناسایی و بازداشت شده اند.

او بازداشت "دانه‌درشت‌های قاچاق مواد مخدر" را از وظایف اصلی وزارت اطلاعات خواند.

وزیر اطلاعات ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده ترور متخصصان مرتبط با برنامه اتمی ایران گفت: "تعدادی از دانه‌درشت‌هایی که در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده‌اند، به موضوع این شهدا مربوط می‌شوند."

در ایران از پرونده ترور و قتل فیزیکدانان و افرادی که با نهادهای فعال در بخش انرژی هسته‌ای ایران در ارتباط بودند، تحت عنوان پرونده "شهدای هسته‌ایی" یاد می‌شود.