وعده گروه فارک برای آزادی خبرنگار فرانسوی

اعضای بزرگترين گروه شورشی کلمبيا، فارک، می گويند به زودی خبرنگار فرانسوی را که هفته گذشته به گروگان گرفته اند، آزاد خواهند کرد.

در بيانيه ای که گفته می شود در صفحه متعلق به اين گروه در يک شبکه ارتباط جمعی منتشر شده است، شورشيان فارک گفته اند که رومئو لانگلوا را هنگام درگيری با ارتش کلمبيا به گروگان گرفته اند.

در اين بيانيه آمده است که آقای لانگلوا به زودی و بی‌خطر آزاد خواهد شد.

آقای لانگوا از سربازان کلمبيايی که آزمايشگاه‌های کوکائين را نابود می کردند در حال فيلم برداری بود که ناپديد شد.