محاکمه ضارب یک روحانی در ایران

محاکمه فردی که در جریان درگیری با یک روحانی در اواخر بهار گذشته باعث نابینایی یک چشم او شد، در تهران آغاز شده است.

این روحانی فرزاد فروزش نام دارد و رسانه های ایران می گویند که در جلسه دادگاه حضور داشته است.

جلسه اول محاکمه در دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.

فرزاد فروزش امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران، شانزدهم خرداد سال گذشته خورشیدی در زمانی که در خیابانی در تهران در حال تذکر دادن و یادآوری دستورات اسلامی به تعدادی از عابران بود، مورد حمله قرار گرفت.

آقای فروزش بر اثر این حمله یک چشم خود را از دست داده است.