دادگاه متهم به بمبگذاری در بالی اندونزی برگزار شد

عمر پاتک، مردی که متهم شده است در بمبگذاری جزیره بالی در اندونزی نقش مهمی داشته، در دادگاه گفت که نقش او کمتر از چیزی بوده است که دادستان ها می گویند.

در این بمبگذاری بیش از دویست نفر کشته شدند که اکثر آن ها توریست های خارجی بودند.

آقای پاتک در دادگاهی که در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد گفت که او فقط در ترکیب مواد شیمیایی به بمبگذاران کمک کرده است.

آقای پاتک گفت که او در این بمب گذاری نقش مهمی نداشته است و از اینکه به بمبگذاران کمک کرده پشیمان است.

اگر او در این دادگاه محکوم شود با خطر اعدام روبرو است.