صدور دستور آزادی متهم به قتل سربازان آمریکایی در عراق

دادگاهی در عراق به علت در دست نبودن مدارک کافی، دستور آزادی فردی را صادر کرده است که به دخالت در قتل پنج سرباز آمریکایی در سال ۲۰۰۷ متهم شده بود.

علی موسی دقدوق که گفته می شد عضو حزب الله لبنان بوده است، سال گذشته پیش از آنکه ارتش آمریکا از عراق خارج شود به مقامات این کشور تحویل داده شده بود.

این دادگاه تاریخ آزاد شدن آقای دقدوق را اعلام نکرده است.