دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه شد

پارلمان روسیه، نخست وزیری دمیتری مدودف را تائید کرده است.

انتصاب آقای مدودف، یک روز پس از آغاز ریاست جمهوری مجدد ولادیمیر پوتین صورت گرفته است.

در دوران ریاست جمهوری آقای مدودف، ولادیمیر پوتین سمت نخست وزیری را به عهده داشت.

این جابجایی با خشم مخالفان رو به رو شده است که می‌گویند قدرت در روسیه در انحصار گروهی بسته است.

در تظاهرات اخیر مخالفان رئیس جمهوری روسیه، دهها نفر بازداشت شدند.