صلیب سرخ: شرایط انسانی در سوریه وخیم‌تر شده است

کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که با وجود برقراری نسبی آتش بس پیشنهادی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل، شرایط انسانی در سوریه وخیم تر شده است.

به گفته این نهاد بین المللی، با ادامه درگیری در نقاط مختلف سوریه، صدها هزار تن از مردم نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و خواستار اختصاص مبلغ بیست و هفت میلیون دلار دیگر برای ادامه فعالیت در سوریه شده است.

صلیب سرخ بین الملل گفته است که لازم است تمامی ناظران صلح سازمان ملل هرچه زودتر به سوریه اعزام و برای جلوگیری از خونریزی، در نقاط مختلف سوریه، و نه صرفا دمشق، مستقر شوند.