صائب عریقات دچار حمله قلبی شد

صائب عریقات، رئیس هیأت فلسطینی مذاکره کننده با اسرائیل دچار حمله قلبی شد.

آقای عریقات پس از لخته شدن خون در یکی از رگ هایش در بیمارستانی در رام الله در کرانه باختری رود اردن مورد عمل جراحی قرار گرفت.

حال عمومی او مناسب اعلام شده است.

او ۵۷ سال دارد و در دو دهه اخیر عضو تیم مذاکره کننده فلسطینی ها بوده است.

مشخص نیست که این اتفاق تاثیری در نقش آقای عریقات در مذاکرات با اسرائیل خواهد گذاشت یا خیر.