خبرگزاری فارس اتهام جاسوسی برای خبرنگار خود در کابل را رد کرد

نظام الدین موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس، در مصاحبه با بخش دری رادیو جمهوری اسلامی، اتهام جاسوسی علیه عبدالواحد حکیمی، شهروند افغانستان و خبرنگار این خبرگزاری در آن کشور را "مضحک" توصیف کرده و گفته است که آقای حکیمی به منابع کسب اطلاعات "دسترسی های ویژه" نداشته است.

وی گفته است که آقای حکیمی در گزارش های ارسالی خود برای این خبرگزاری، صرفا اخبار و اظهارات منابع افغانستان را در راستای حمایت از منافع آن کشور منعکس می کرد و افزوده است که "هنوز به من به عنوان مدیرعامل فارس، هیچ اطلاعاتی در مورد بازداشت وی داده نشده است."

برخی منابع خبری گفته اند که عبدالواحد حکیمی روز شنبه به منظور تهیه گزارش از خانه خارج شد و بعدا در تماس تلفنی کوتاهی به خانواده خود اطلاع داد که توسط اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است.