'واکنش تند' به ترانه جدید یک خواننده رپ ایرانی

ترانه جدیدی از شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی، با واکنش های تندی در ایران مواجه شده و برخی آن را "توهین به مقدسات" دانسته اند.

روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت (۹ مه) خبرگزاری نیمه دولتی فارس و بعضی از وبسایت های خبری داخل ایران از بالا گرفتن انتقادها نسبت به ترانه جدید شاهین نجفی تحت عنوان "نقی" خبر دادند.

خبرگزاری فارس در خبری با عنوان "حکم ارتداد شاهین نجفی صادر شد" نوشته که یکی از مراجع تقلید شیعه در قم در پاسخ به مقلدان خود یادآوری کرده که اگر شخص یا اشخاصی به امامان شیعه توهین کرده باشند "مرتد" محسوب می شوند.

این خبرگزاری همچنین از "تشکیل کمپین اعدام شاهین نجفی" خبر داده است.

در روزهای گذشته، موضوع این ترانه از بحث های داغ در میان کاربران شبکه های اجتماعی بوده و واکنش هایی را به همراه داشته است.

در حالی که در سالهای اخیر بخشی از جوانان منتقد اوضاع اجتماعی ایران تلاش کرده اند که با آنچه "تابو زدایی" نامیده اند بستر نقد در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی را گسترش دهند، در داخل این کشور اقداماتی از این دست "هنجار شکنی" و در برخی موارد "هتک حرمت و توهین به مقدسات" ارزیابی شده و در مواردی با واکنش های بسیار تند در سطح رهبران سیاسی و مذهبی روبرو شده است.

صدور حکم ارتداد سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی توسط آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، بارزترین نمونه واکنش هایی این چنین بوده که سالها بر روابط خارجی ایران با کشورهای غربی سایه افکنده بود.