ایر ایندیا: اعتصاب خلبانان غیر قانونی است

شرکت هواپیمایی هند، ایر ایندیا گفته است اعتصاب گروهی از خلبانان این شرکت غیرقانونی است و این افراد باید به سر کار خود برگردند.

نزدیک به ۱۵۰ خلبان این شرکت از روز سه شنبه به این سو، اعلام کرده‌اند که به دلیل مریض بودن نمی‌توانند سر کار حاضر شوند.

این افراد بر سر آموزش وتشویق‌ و ارتقای موقعیت های شغلی با مدیران خود اختلاف دارند.

اعتصاب این خلبانان منجر به لغو پروازها شده و ایر ایندیا به طور موقت، بلیط به مقصد آمریکای شمالی و اروپا نمی‌فروشد.

ابن شرکت هواپیمایی که با مشکلات مالی عمده‌ای رو به رو است، ۴۵ خلبان را تا کنون برکنار کرده است.