عمر بشیر به سودان جنوبی هشدار داد

عمر بشیر، رئیس جمهوری سودان به سودان جنوبی هشدار داده که کشورش به هر حمله به خاک این کشور، پاسخ قاطعانه‌ای خواهد داد.

آقای بشیر طی سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد، به سودان جنوبی نسبت به حمایت از شورشیان مخالف دولت سودان هشدار داد.

او گفت در صورتی که سودان جنوبی از شورشیان حمایت کند، کشورش نیز در مقابل از شورشیان در سودان جنوبی پشتیبانی خواهد کرد.

سخنرانی عمر بشیر یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سودان جنوبی گفت هواپیماهای جنگی سودان، مناطقی از خاک این کشور را بمباران کرده‌اند.