سه غرفه ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران بسته شد

بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد گفته است سه غرفه در نمایشگاه کتاب جمع آوری شدند و با غرفه هایی که "دارای کتابهای مبلغ وهابیت، تعرض به مذهب شیعه، و کتابهای حاوی نقشه جعلی خلیج فارس" باشند، برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای دری به خبرنگاران گفته که "ناشران متخلف خارجی از کشورهای عربی و برخی ناشران از کشورهای اروپایی بودند."

معاون وزیر ارشاد توضیح بیشتری در باره تخلف این ناشران نداده است. پیش از این هم گزارش شده بود که ۱۲۰ عنوان کتاب در بخش ناشران خارجی نمایشگاه جمع آوری شده است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته که در نمایشگاه کتاب به ناشران داخلی هم تذکر داده شده به این دلیل که "برخی کتابهایی که مجوز داشتند اما از معاونت فرهنگی مجوز دوباره نگرفته بودند یا کتابی را که متعلق به ناشر دیگر یا متعلق به سالهای پیش بود، عرضه کردند."

بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران از روز ۱۳ اردیبهشت کار خود را در مصلی تهران آغاز کرده است و تا روز ۲۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

به گفته معاون وزیر ارشاد، تا روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت، بیشتر از چهار میلیون نفر از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرده اند.