وقوع دو انفجار پایتخت سوریه را لرزاند

در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه)، صدای دو انفجار شدید در دمشق، پایتخت سوریه، به گوش رسید و در پی آن، ستون های دود بخشی از آسمان شهر را پوشاند.

دلیل انفجارهای روز پنجشنبه و مسئول این اقدام مشخص نیست اما در گذشته، مقامات دولتی گروه های مخالف را که از آنان با عنوان "تروریست" یاد می کنند مسئول بمب گذاری دانسته اند.

مخالفان این اتهام را رد کرده و گفته اند که عملیات نظامی آنها شامل بمب گذاری نمی شود و دولت را متهم کرده اند به منظور اثبات اینکه اعتراضات کنونی توسط گروه های اسلامگرای تندرو هدایت می شود به چنین انفجارهایی مبادرت می کند.

در شرایط نابسامان کنونی، امکان نفوذ گروه های تندرو در صفوف مخالفان، و همچنین اقدامات تلافی جویانه گروه های کوچک و پراکنده مخالفان علیه خشونت نیروهای دولتی و حتی تصمیمات خودسرانه سازمان ها و نهادهای متعدد امنیتی و سیاسی طرفدار حکومت را نمی توان در این زمینه نادیده گرفت.