اولین مناظرات انتخاباتی در مصر

میلیون ها مصری روز پنجشنبه شاهد اولین مناظره تلویزیونی زنده بین دو نامزد ریاست جمهوری کشورشان بودند.

مناظره میان عمرو موسی، رییس پیشین اتحادیه عرب و عبدالمنعم ابوالفتوح، اسلام گرای میانه رو صورت گرفت.

این دو نفر تا کنون پیشتاز رقابت ها هستند.

هر یک از این دو نفر برای پاسخ به سوال های مشابه دو دقیقه وقت داشتند.

بعد از پاسخگویی به این سوال ها، هرکدام می توانستند از دیگری سوال بپرسند.

۱۳ نامزد برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در اولین انتخابات دموکراتیک مصر شرکت کرده اند.

مردم مصر دو هفته دیگر (سوم و چهارم خرداد) به پای صندوق های رای خواهند رفت.