پوزش به خاطر قماربازی و میگساری راهبان بودایی در کره

با پخش فیلم ویدیویی از تعدادی از راهبان فرقه جواگه کره جنوبی در حال میگساری، قماربازی و کشیدن سیگار، رئیس این فرقه رهبانی بودایی از رفتار آنان پوزش خواسته و شش تن از اعضای ارشد فرقه نیز آمادگی خود را برای کناره گیری اعلام داشته اند.

ظاهرا یکی از راهبان این فیلم را به طور مخفیانه هنگام حضور راهبان خاطی در یک هتل مجلل از آنان گرفته و پخش کرده که باعث تقویت این شایعه شده است که تشکیلات رهبانی جواگه گرفتار رقابت های شدید داخلی است.

راهبان بودایی به ساده زیستی و مبارزه با هوای نفس متعهد هستند و از تجملگرایی منع شده اند.